Μυωπία, Υπερμετρωπία, Αστιγματισμός, Πρεσβυωπία

Μυωπία

Στη μυωπία  επηρεάζεται κυρίως η μακρινή όραση. Το αξονικό μήκος του ματιού είναι μεγάλο( το μάτι είναι λίγο μεγαλύτερο ). Οι ακτίνες που εισέρχονται στο μάτι εστιάζονται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή και όχι πάνω του όπως θα έπρεπε. Οι θεραπευτικές επιλογές είναι η χρήση γυαλιών, φακών επαφής ή η διαθλαστική επέμβαση (Laser).

                  

Υπερμετρωπία

Στην υπερμετρωπία επηρεάζεται κυρίως η κοντινή όραση καθώς το αξονικό μήκος του ματιού είναι μικρό( το μάτι είναι λίγο μικρότερο ). Η εστίαση των ακτινών του φωτός γίνεται πίσω από τον αμφιβληστροειδή και όχι πάνω του όπως θα έπρεπε. Οι θεραπευτικές επιλογές είναι η χρήση γυαλιών, φακών επαφής ή η διαθλαστική επέμβαση (Laser).

         

Αστιγματισμός

Όταν ο κερατοειδής δεν είναι στρογγυλός, αλλά περισσότερο ελλειπτικός, το φως εστιάζει σε πολλά σημεία στον αμφιβληστροειδή με αποτέλεσμα θολή μακρινή και κοντινή όραση. Ο αστιγματισμός μπορεί να συνυπάρχει τόσο με μυωπία, όσο και με υπερμετρωπία. Οι θεραπευτικές επιλογές είναι η χρήση γυαλιών, φακών επαφής ή η διαθλαστική επέμβαση (Laser).

          

Πρεσβυωπία

Η πάθηση αυτή αφορά όλους τους ανθρώπους που ξεπερνούν το 40ο έτος της ηλικίας τους. Σχετίζεται με την προοδευτική μείωση της κοντινής όρασης και οφείλεται στη φθορά του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού, που χάνει την ικανότητα εστίασης σε κοντινά αντικείμενα.

         

Σήμερα για ανθρώπους που επιθυμούν να απαλλαγούν απο τα κοντινά ( πρεσβυωπικά ) γυαλιά υπάρχει πληθώρα επιλογών όπως πολυεστιακοί φακοί, πολυεστιακοί ενδοφακοί, διαθλαστική επέμβαση καταρράκτη, κερατοειδικά ενθέματα κ.α. Η επιλογή εξατομικεύεται και γίνεται μετά απο λεπτομερή συζήτηση με τον ασθενή.