Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας προκαλεί προβλήματα στη κεντρική όραση, επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Διακρίνονται δύο μορφές ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας:

  • Ξηρού τύπου εκφύλιση, καλύτερης πρόγνωσης και με αργή εξέλιξη.

               

  • Υγρού τύπου εκφύλιση (εξιδρωματική εκφύλιση), ταχείας εξέλιξης, χειρότερης πρόγνωσης, απαιτεί άμεση θεραπευτική προσέγγιση. Ο ασθενής αντιλαμβάνεται απότομη ελάττωση της όρασης.

               

Στο eyeCU εφαρμόζονται διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της οφθαλμολογίας. Υπάρχει η δυνατότητα πρώιμης διάγνωσης, χαρτογράφησης και παρακολούθησης παθήσεων της ωχράς, καθώς και εφαρμογής όλου του φάσματος των θεραπειών (ενδοϋαλοειδικές ενέσεις, Laser κλπ.)