Απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς

 

Τι είναι η απόφραξη φλέβας του αμφιβληστροειδούς;

Eίναι μια αρκετά συνήθης αγγειακή πάθηση του οφθαλμού και αποτελεί μια από τις συνηθέστερες αιτίες τύφλωσης. Με τον όρο απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς εννοούμε την απόφραξη των μικρών φλεβών που μεταφέρουν το αίμα μακριά από τον αμφιβληστροειδή.Διακρίνεται σε απόφραξη κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς και σε απόφραξη κλάδου φλέβας του αμφιβληστροειδούς, ανάλογα με την περιοχή της απόφραξης. Συνήθως προσβάλλεται ο ένας μόνο οφθαλμός (ετερόπλευρη νόσος) αλλά μπορεί να προσβληθούν και οι δύο. Η πάθηση εμφανίζεται συχνότερα σε ηλικιωμένους συνήθως άνω των 65 ετών χωρίς να αποκλείονται και νεότεροι ασθενείς. Οι άνδρες προσβάλλονται συχνότερα από τις γυναίκες ωστόσο στην περίπτωση απόφραξης κάποιου κλάδου αμφιβληστροειδικής φλέβας δεν υπάρχει διαφορά συχνότητας εμφάνισης της νόσου μεταξύ των δυο φύλων.

Συμπτώματα

Συνήθως η νόσος εισβάλλει με ελλάτωση ή απώλεια όρασης του οφθαλμού. Χαρακτηριστικά η ελλάτωση ή απώλεια όρασης είναι ανώδυνη και αιφνίδια αλλά μπορεί και να χαρακτηρίζεται από διαλείποντα επεισόδια θάμβους όρασης. Αξίζει να σημειωθεί οτι σε κάποιες περιπτώσεις κλαδικής φλεβικής απόφραξης οι ασθενείς μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί και για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η οφθαλμολογική εξέταση ρουτίνας (check-up) η οποία και θα αποκαλύψει πιθανή απόφραξη.

Τί πρέπει να κάνω;

 

Η πρώτη ενέργεια θα πρέπει να είναι η άμεση επίσκεψη στον οφθαλμίατρο . Η λεπτομερής εξέταση σε συνδυασμό με συμπηρωματικές εξετάσεις (εφόσον απαιτούνται) όπως η φλουοροαγγειογραφία και το OCT θα θέσουν την διάγνωση και θα καθοριστεί η περαιτέρω αντιμετώπιση.

Ποιά είναι η θεραπεία;

Τις περισσότερες φορές ο ασθενής χρήζει άμεσης θεραπείας από τον οφθαλμίατρο η οποία αναλόγως της περίστασης μπορεί να περιλαμβάνει: Θεραπεία με λέιζερ, ενδοϋαλοειδική έγχυση αντι-αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (αντι-VEGF) στον πάσχοντα οφθαλμό, ενδοϋαλοειδική έγχυση τριαμσινολόνης στον πάσχοντα οφθαλμό, ή συνδυασμό των ανωτέρω.