Ανατομία του ματιού με απλά λόγια

Από μπροστά προς τα πίσω και από έξω προς τα μέσα, στον οφθαλμό διακρίνουμε τις εξής δομές:

Κερατοειδής χιτώνας

Το διαφανές «τζάμι» του ματιού. Από έξω προς τα μέσα διακρίνεται σε επιθήλιο, στρώμα, ενδοθήλιο.

Ίριδα

Το «διάφραγμα» του ματιού, που δίνει και το χρώμα των ματιών μας.

Κρυσταλοειδής φακός

Ο φυσιολογικός διαυγής φακός που βοηθάει ώστε οι ακτίνες να εστιάζουν στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Με το πέρασμα των χρόνων θολώνει και δημιουργείται ο καταρράκτης.

Υαλοειδική κοιλότητα

Ο χώρος πίσω από τον φακό ως τον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Περιέχει το υαλώδες σώμα (το ζελέ που περιέχει ο βολβός του ματιού), το οποίο βοηθάει στη διατήρηση του στρογγυλού σχήματος του ματιού.

Αμφιβληστροειδής χιτώνας

Η περιοχή πάνω στην οποία εστιάζεται ό,τι βλέπουμε και στην συνέχεια μεταφράζεται από τον εγκέφαλο σε εικόνα. Θεωρείται -και είναι- προέκταση του εγκεφάλου. Περιέχει πολύ σημαντικές δομές, όπως το οπτικό νεύρο και η Ωχρά Κηλίδα.