Δυσχρωματοψία - Αχρωματοψία

Η δυσχρωματοψία ορίζεται ως αδυναμία φυσιολογικής αντίληψης των χρωμάτων. Είναι πολύ πιο συχνή στους άνδρες, δεν προκαλεί κάποιου άλλου είδους συμπτώματα και εμφανίζεται σχεδόν πάντα σε κατά τα άλλα υγιή μάτια. Στην περίπτωση της πολύ σπανιότερης αχρωματοψίας γίνονται αντιληπτά μόνο το άσπρο, το μαύρο και το γκρίζο χρώμα.

Συχνότερη είναι η δυσκολία αντίληψης του πράσινου χρώματος ακολουθούμενη από την πλήρη αδυναμία αντίληψης του πράσινου, την πλήρη αδυναμία αντίληψης του κόκκινου και τέλος τη δυσκολία αντίληψης του κόκκινου. Η κύρια αιτία επίκτητης (μη συγγενούς) δυσχρωματοψίας είναι η λήψη φαρμάκων. Θεραπεία της συγγενούς δυσχρωματοψίας δεν υπάρχει. Σε περίπτωση επίκτητης μορφής επέρχεται αποκατάσταση εάν διαγνωσθεί έγκαιρα και γίνει διακοπή του φαρμάκου που την προκάλεσε. Η διάγνωση γίνεται, μεταξύ άλλων, με τους πίνακες του Ishihara.