Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

Πρόκειται για επείγουσα οφθαλμολογική πάθηση στην οποία ο αμφιβληστροειδής αποκολλάται από τον υποκείμενο χιτώνα του οφθαλμού(τον χοριοειδή). Είναι απολύτως απαραίτητη η άμεση εξέταση και αξιολόγηση από τον οφθαλμίατρο γιατί χωρίς άμεση θεραπεία η αποκόλληση επεκτείνεται με άμεση συνέπεια απώλεια όρασης ή και τύφλωση.

Η αποκόλληση είναι πιο συχνή σε άτομα μέσης ή μεγάλης ηλικίας, και σε άτομα με υψηλή μυωπία. Ο ασθενής με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς μπορεί να έχει φωτοψίες (λάμψεις), μυωψίες (μυγάκια), μια μαύρη κουρτίνα στο οπτικό του πεδίο που προχωράει προς το κέντρο, ακόμα και κεντρική απώλεια όρασης.

Η θεραπεία, σε περίπτωση που η αποκόλληση είναι μικρή σε έκταση, περιλαμβάνει φωτοπηξία με Argon Laser (για να περιχαρακωθούν οι ρωγμές). Αν όμως η αποκόλληση έχει προχωρήσει αρκετά τότε η θεραπεία είναι πάντα χειρουργική (γι’αυτό και είναι καλό η δίαγνωση να γίνεται το νωρίτερο δυνατόν).