Γλαύκωμα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Το γλαύκωμα είναι μία ασυμπτωματική νόσος η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ενδοφθάλμια πίεση και καταστροφή των νευρικών ινών του οπτικού νεύρου. Η καταστροφή αυτή είναι μη αναστρέψιμη και έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την απώλεια κάποιου τμήματος του περιφερικού οπτικού πεδίου του ασθενούς.

Με την κατάλληλη θεραπεία, η ενδοφθάλμια πίεση διατηρείται σε επίπεδα που δεν βλάπτουν τον οφθαλμό. Είναι απαραίτητη η συνεχής αξιολόγηση του γλαυκώματος με τακτική μέτρηση της πίεσης, εξέταση του οπτικού νεύρου και των οπτικών πεδίων.

Πώς γίνεται η διάγνωση του γλαυκώματος;

Όντας ασυμπτωματική νόσος, ο ασθενής δεν αντιλαμβάνεται την παρουσία της. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η διάγνωση να γίνεται το νωρίτερο δυνατό, ώστε η γλαυκωματική βλάβη να είναι η ελάχιστη δυνατή. Όλοι πρέπει να ελέγχουμε την πίεση των ματιών μας περιοδικά, ειδικά όσοι έχουν οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος και όσοι ξεπερνούν το 40ο έτος ηλικίας, πρέπει να εξετάζονται μια ή δύο φορές το χρόνο για γλαύκωμα.

Η διάγνωση του γλαυκώματος γίνεται με τις εξής οφθαλμολογικές εξετάσεις: Τονομέτρηση με τονόμετρο Goldmann, παχυμετρία κερατοειδούς, γωνιοσκοπία, αξιολόγηση του οπτικού νεύρου και των νευρικών ινών, έλεγχος των οπτικών πεδίων.

Ποιά είναι η θεραπεία του γλαυκώματος;

Η θεραπεία του γλαυκώματος αποσκοπεί στην διακοπή της εξέλιξης της βλάβης του οπτικού νεύρου και της περιφερικής όρασης. Δυστυχώς η θεραπεία γλαυκώματος δεν μπορεί να βελτιώσει την όραση. Από τη στιγμή πάντως που η ενδοφθάλμια πίεση ρυθμιστεί στα επιθυμητά επίπεδα, η όραση και το οπτικό πεδίο του ασθενούς παραμένουν σταθερά χωρίς να επιδεινώνονται.

Φαρμακευτική θεραπεία

Αποτελεί την πιο συχνά εφαρμοζόμενη θεραπεία στο γλαύκωμα. Πρόκειται για φάρμακα (κολλύρια) τα οποία ελαττώνουν την ενδοφθάλμια πίεση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σαν μονοθεραπεία, είτε σαν συνδυασμένη θεραπεία (με περισσότερα του ενός κολλύρια)

Χειρουργική θεραπεία για το γλαύκωμα

Η χειρουργική γλαυκώματος χρησιμοποιείται συνήθως όταν η συντηρητική θεραπεία (κολλύρια) αδυνατεί να ελέγξει την ενδοφθάλμια πίεση. Οι πιο συχνές εγχειρήσεις για το γλαύκωμα είναι η τραμπεκουλεκτομή, η εν τω βάθει σκληρεκτομή και η ένθεση βαλβίδων (Ahmed, Baerveldt).

Στο eyeCU με τη βοήθεια των πιο σύγχρονων διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων, παρέχεται πλήρης έλεγχος και φροντίδα του γλαυκωματικού οφθαλμού.