Διαβήτης και μάτι

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μια μεταβολική νόσο με συνεχώς αυξανόμενες τάσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Προσβάλλει με τη μορφή αγγειοπάθειας όλα τα όργανα του ανθρωπίνου οργανισμού, ιδιαίτερα δε τον εγκέφαλο, τους νεφρούς, την καρδιά και τους οφθαλμούς που διαθέτουν πλούσια αγγείωση και μάλιστα με αγγεία μικρού διαμετρήματος.

Ανάλογα με τις αλλοιώσεις που παρατηρούνται στον οφθαλμό, διακρίνονται διάφορα στάδια διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Στα όψιμα στάδια της πάθησης κινδυνεύει άμεσα η όραση των πασχόντων, ενώ η προσβολή της ωχράς κηλίδας του οφθαλμού αποτελεί την κύρια αιτία σοβαρής μείωσης της όρασης στους διαβητικούς ασθενείς (90%) και αποτελεί την πρώτη αιτία τύφλωσης σε ενεργείς οικονομικά ηλικίες.

Η παγκόσμια οφθαλμολογική κοινότητα έχει καταλήξει σε διάφορα πρωτόκολλα παρακολούθησης και θεραπείας της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, ώστε τα αποτελέσματα να είναι τα καλύτερα δυνατά.

Στο eyeCU με τη βοήθεια των πιο σύγχρονων διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων, παρέχεται πλήρης έλεγχος και φροντίδα του διαβητικού οφθαλμού.