Πτερύγιο

Πρόκειται για ένα τριγωνικό ινοαγγειακό ιστό ο οποίος αναπτύσεται στον κερατοειδή. Τα αίτια που το προκαλούν δεν είναι σαφή. Ενοχοποιείται η παρατεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως(υπεριώδης ακτινοβολία) και περιβάλλον με αυξημένη σκόνη.

Αν είναι μικρό δεν ενοχλεί ιδιαίτερα (σε περιόδους ξηροφθαλμίας ερεθίζεται και προκαλεί αίσθηση ξένου σώματος), αν όμως επεκταθεί αρκετά (ως τον οπτικό άξονα) προκαλεί μείωση της όρασης, ενώ συχνά ευθύνεται για την εμφάνιση αστιγματισμού.    

Όταν το πτερύγιο ερεθιστεί και γίνει κόκκινο χρησιμοποιούνται σταγόνες. Η χειρουργική του αφαίρεση γίνεται είτε για κοσμητικούς λόγους, είτε αν επεκταθεί αρκετά (ως τον οπτικό άξονα) για βελτίωση της όρασης. Σε νεαρά άτομα η μετεγχειρητική υποτροπή δεν είναι σπάνια.