Διαθλαστική χειρουργική ( Laser ) PRK / LASIK / RLE

Είναι το σύνολο των χειρουργικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας του οφθαλμού (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) και την απαλλαγή από τα γυαλιά και φακούς επαφής.

Ποιές τεχνικές Laser υπάρχουν;

  • Η PRK (Φωτοδιαθλαστκή Κερατεκτομή)
  • Η LASIK (Ενδοστρωματική Κερατοσμίλευση με Laser)

Η επιλογή της τεχνικής γίνεται κατόπιν συνεννόησης του ιατρού με τον ασθενή και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

PRK

Το επιθήλιο, αφαιρείται ώστε να αποκαλυφτεί το στρώμα του κερατοειδούς όπου και εφαρμόζεται το Laser για την διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός). Μετά την επέμβαση τοποθετείται ειδικός θεραπευτικός φακός επαφής για λίγες ημέρες και η επανάκτηση της όρασης είναι σταδιακή. Η επιστροφή στις συνήθεις δραστηριότητες γίνεται μετά από 5-7 ημέρες.

LASIK

Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία κρημνού (flap) ο οποίος ανασηκώνεται ώστε να αποκαλυφτεί το στρώμα του κερατοειδούς. Στην συνέχεια εφαρμόζεται το Laser. Η διαδικασία αυτή είναι γρήγορη και ανώδυνη ενώ η αποκατάσταση της όρασης είναι πολύ γρήγορη.

Πλέον με τη βοήθεια μηχανημάτων τελευταίας γενιάς, η δημιουργία του κρημνού (flap) γίνεται χωρίς μαχαιρίδιο αλλά με ειδικό Laser κερατόμο. Αυτή η σχετικά νέα (για την Ελλάδα) εξέλιξη είναι πολύ σημαντική γιατί η όλη διαδικασία καθίσταται πολύ πιο ασφαλής και ακριβής μιας και ελέγχεται και η παραμικρή λεπτομέρεια μέσω υπολογιστή.

Ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνολογίας αυτής είναι ότι πλέον η θεραπεία μπορεί να γίνει και σε μάτια που παλαιότερα αποκλείονταν από αυτή την επέμβαση.

Είμαι κατάλληλος υποψήφιος για διαθλαστική επέμβαση με Laser;

Η διαθλαστική επέμβαση με Laser θα πρέπει να γίνεται σε άτομα άνω των 18 ετών, με καλή γενική υγεία, των οποίων η όραση και τα γυαλιά τους δεν έχουν αλλάξει για τουλάχιστον δύο χρόνια και των οποίων οι οφθαλμοί δεν παρουσιάζουν παθολογικά ευρήματα (παθήσεις κερατοειδούς, αμφιβληστροειδούς κλπ.)

Να σημειωθεί ότι το Laser αντενδείκνυται κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό. Όταν έχει προηγηθεί πλήρης προεγχειρητικός έλεγχος η επέμβαση είναι απολύτως ασφαλής.

Προεγχειρητικός έλεγχος

Ο προεγχειρητικός έλεγχος περιλαμβάνει πλήρες ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, ακριβή διαθλαστικό έλεγχο και πλήρη έλεγχο των ημιμορίων του ματιού (μέτρηση διαμέτρου κόρης, εκτίμηση ποσότητας και ποιότητας της δακρυϊκής στοιβάδας, τοπογραφία προσθίου και οπισθίου τοιχώματος κερατοειδούς, κερατομετρία, παχυμετρία, έλεγχο της ενδοφθάλμιας πίεσης, βυθοσκόπηση υπό μυδρίαση)

Refractive Lens Exchange (RLE)

Πρόκειται για χειρουργικές επεμβάσεις οι οποίες απαλλάσσουν τον ασθενή από τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής, χρησιμοποιώντας διαφόρων ειδών ενδοφακούς ανάλογα με την περίπτωση.

Στο eyeCU αφού αξιολογηθούν όλες οι παράμετροι και τα χαρακτηριστικά των ματιών σας, ώστε να γίνει η πιο κατάλληλη επιλογή, πραγματοποιούνται όλες οι παραπάνω επεμβάσεις με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό.