Μέτρηση πάχους του κερατοειδούς

Η μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς ονομάζεται παχυμετρία. Είναι μια απλή, γρήγορη, ανώδυνη μέθοδος εκτίμησης του πάχους του κερατοειδούς. Η διαδικασία διαρκεί περίπου ένα λεπτό μόλις για την μέτρηση και των δύο οφθαλμών.

Μετριέται χωρίς καμία επαφή με τον κερατοειδή (non contact) και με μεγάλη ακρίβεια.

Το πάχος του κερατοειδούς είναι σημαντικό για τη σωστή μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η πραγματική ενδοφθάλμια πίεση μπορεί να υποτιμάται σε ασθενείς με λεπτό κερατοειδή (μικρότερο πάχος κεντρικού κερατοειδούς), και να υπερτιμάται σε ασθενείς με μεγάλο πάχος. Αυτό το γεγονός είναι σημαντικό για την ορθότερη διαγνωστική προσπέλασή του οφθαλμού.