Οπτικά πεδία

Πρόκειται για μια ειδική εξέταση με την οποία χαρτογραφείται το οπτικό πεδίο κάθε οφθαλμού. Ο ασθενής κάθεται μπροστά από ένα θόλο, προσηλώνει το βλέμα σε ένα σταθερό σημείο και καλείται να πατάει ένα κουμπί όταν βλέπει κάποιο φωτάκι να ανάβει. Η εξέταση διαρκεί από 20 έως 40 λεπτά και για τα δύο μάτια.

Τα οπτικά πεδία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στην διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος, ενώ μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες και σε διάφορες νευρολογικές παθήσεις.