Βυθοσκόπηση

Έλεγχος του βυθού των οφθαλμών (αμφιβληστροειδής, υαλώδες, οπτικό νεύρο, ωχρά κηλίδα, μελέτη περιφερείας του αμφιβληστροειδούς) με έμμεσο οφθαλμοσκόπιο και τρικατοπτρικό φακό.

Η εξέταση απαιτεί διαστολή της κόρης του οφθαλμού (μυδρίαση) η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση τοπικών κολλυρίων. Για την ικανοποιητική μυδρίαση απαιτούνται συνήθως περίπου 20 λεπτά. Η εξέταση δεν είναι επώδυνη αλλά λόγω της μυδρίασης η όραση παραμένει θολή για 2-3 ώρες (περισσότερο επηρεάζεται η κοντινή όραση) και επανέρχεται σταδιακά.