Γωνιοσκόπιση

Πρόκειται για την εξέταση των μορφολογικών χαρακτηριστικών και του εύρους της γωνίας του προσθίου θαλάμου (ανάλογα με το εύρος της, η γωνία χαρακτηρίζεται ανοικτή ή κλειστή).

Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στη διάγνωση και αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών γλαυκώματος.