Τονομέτρηση

Πρόκειται για την μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση είναι ο κύριος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη γλαυκώματος. Συγκεκριμένα άνθρώποι με ενδοφθάλμια πίεση μεγαλύτερη από 21 mmHg η πιθανότητα να αναπτύξουν γλαύκωμα είναι μεγάλη. Είναι συνεπώς απαραίτητος ο περιοδικός έλεγχος της ενδοφθάλμιας πίεσης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 60 ετών, μέλη οικογενειών με γλαύκωμα, με υψηλή μυωπία, ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με αρτηριακή υπέρταση, χρήστες κορτιζόνης, άτομα με ιστορικό οφθαλμικού τραυματισμού.