Εξοφθαλμομέτρηση

Μέτρηση του βαθμού πρόπτωσης των οφθαλμών. Χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση παθήσεων του οφθαλμικού κόγχου (θυρεοειδικός εξόφθαλμος, τραύματα του κόγχου, όγκοι του κόγχου)