Γλαύκωμα

Χειρουργική θεραπεία για το γλαύκωμα

Η χειρουργική γλαυκώματος χρησιμοποιείται συνήθως όταν η συντηρητική θεραπεία (κολλύρια) αδυνατεί να ελέγξει την ενδοφθάλμια πίεση. Οι πιο συχνές εγχειρήσεις για το γλαύκωμα είναι η τραμπεκουλεκτομή, η εν τω βάθει σκληρεκτομή και η ένθεση βαλβίδων (Ahmed, Baerveldt).

Στο eyeCU με τη βοήθεια των πιο σύγχρονων διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων, παρέχεται πλήρης έλεγχος και φροντίδα του γλαυκωματικού οφθαλμού.