Εξοπλισμός

Το Οφθαλμολογικό Κέντρο eyeCU θέτει ως πρωταρχικό στόχο την άριστη παροχή οφθαλμικής φροντίδας. Αναγκαία προϋπόθεση για αυτό αποτελεί ο πιο σύγχρονος εξοπλισμός και τεχνολογία αιχμής.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 

  • Tomey AP-1000 Automated Perimeter
  • Tomey Autolensemeter TL-5000
  • Οθόνη Tomey Chart Panel TCP-3000P
  • Full Auto Ref-Keratometer Canon RK-F1
  • RTVue-100 Fourier Domain OCT System
  • Frastema Exclusive Ophthakmic Unit
  • CSO Elit Slit Lamp with HR Digital Vision Camera
  • Haag Streit Slit Lamp
  • Φορόπτερο