Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας

 

Φορώντας τα κοντινά σας γυαλιά, κλείστε το ένα μάτι και εστιάστε στην κεντρική κουκίδα, σε απόσταση 35 έως 40 εκατοστά.

 

 

Αν διαπιστώσετε ότιι κάποιο τμήμα δε γίνεται αντιληπτό ή εάν κάποιες από τις κάθετες ή οριζόντιες γραμμές έχουν κυματοειδή κι όχι ευθεία όψη, επιβάλλεται η άμεση οφθαλμολογική εξέταση.